IV SETMANA DE LA REPÚBLICA

del 30 de setembre al 7 d'octubre de 2022

Disposarem de 100 places amb Reserva prèvia.
Les 150 restants seran obertes al públic en l'ordre d'arribada.